507330551
Facebook
Twitter
LinkedIn

TCF 2.2 - co to jest i dlaczego jest to takie ważne

TCF 2.2, czyli Transparency & Consent Framework w wersji 2.2, to zestaw zmian i aktualizacji mających na celu lepsze spełnienie wymagań regulacyjnych oraz potrzeb użytkowników końcowych w zakresie ochrony danych osobowych. Ta aktualizacja ma szczególne znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa oraz oczekiwania organów nadzorczych. Czas na dostosowanie się do nowych zmian mija 20 listopada 2023 roku!
TCF 2.2 - co to jest i dlaczego jest to takie ważne

Spis treści

Co to jest TCF IAB?

TCF to skrót od Transparency & Consent Framework (Framework Przejrzystości i Zgody). Jest to inicjatywa stworzona przez Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, która ma na celu zapewnienie większej przejrzystości, kontroli oraz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w ramach branży reklamowej online.

TCF umożliwia wydawcom, dostawcom usług reklamowych i użytkownikom końcowym bardziej klarowne zrozumienie, jakie dane są gromadzone, jak są wykorzystywane i w jaki sposób użytkownik może udzielić zgody na ich przetwarzanie.

Inicjatywa ta opracowuje standardy dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w reklamie online, dostarczając ramy dla wyrażania zgód na przetwarzanie danych, co pomaga dostosować się do przepisów o ochronie danych, takich jak RODO (RODO) w Unii Europejskiej.

Nowe terminy i zmiany w polityce - TCF 2.2

Pierwotnie planowany na 30 września 2023 roku termin implementacji TCF v2.2 został przesunięty na 20 listopada 2023 roku. To ważne ogłoszenie pozwala firmom dostosować się do nowych wymogów.

Jedną z kluczowych zmian w TCF v2.2 jest usunięcie podstawy prawnej dla personalizacji reklam i treści opartej na zasadzie uzasadnionego interesu. Dostawcy usług będą mogli wybierać wyłącznie zgodę jako akceptowalną podstawę prawną dla określonych celów, co wymaga dostosowania podejścia do pozyskiwania zgód od użytkowników.

Główne zmiany zachodzące w implementacji TCF 2.2

Tak jak wspomniałem już wcześniej jedną z głównych zmian jest usunięcie podstawy prawnej dla personalizacji reklam i treści opartej na zasadzie uzasadnionego interesu. Jakie jeszcze zmiany zachodzą w najnowszej implementacji? Są to między innymi:

  1. W celu ułatwienia zrozumienia dla użytkowników końcowych, nazwy celów i opisy funkcji zostały zmienione, a tekst prawny zastąpiono przyjaznymi opisami, uzupełnionymi przykładami rzeczywistych przypadków. Ma to zwiększyć przejrzystość i zrozumienie dla osób korzystających z internetu.

  2. Standaryzacja dodatkowych informacji o Dostawcach: Dostawcy będą zobowiązani do dostarczenia dodatkowych informacji na temat swoich operacji przetwarzania danych – aby te informacje mogły z kolei zostać ujawnione użytkownikom końcowym.

  3. W ramach wykorzystania systemów CMP – dostawcy CMP będą musieli ujawniać, ile podmiotów będzie wykorzystywać dane użytkownika. Będzie to musiało być pokazywane na pierwszym ekranie baneru zgody na cookies. Sama liczba będzie pokazywać liczbę unikalnych identyfikatorów dostawców, którzy chcą korzystać z danych użytkownika.

  4. Ułatwienie użytkownikom wycofywanie zgody na cookies. Tym samym zarówno administrator strony jak i dostawca CMP będą musieli ułatwić użytkownikowi końcowemu możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, np. poprzez wyświetlenie interfejsu.

Jakie konsekwencje niesie za sobą ta zmiana?

Zmiany w TCF 2.2 będą miały istotny wpływ na organizacje gromadzące i przetwarzające dane osobowe.

Przede wszystkim na samym początku, warto zaznaczyć, że Google ogłosiło, że zaostrzy swoją politykę reklamową i będzie wyświetlać reklamy tylko wtedy, gdy pojawi się prawidłowy sygnał IAB TCF 2.2 . Ma to wpływ na jej platformy AdSense, Ad Mob lub Ad Manager. Korzystasz z tych platform? Nie zwlekaj i zaktualizuj swoją wersję TCF, np. w ramach swojego systemu CMP.

Inną dość istotną kwestią jest fakt, że organizacje, które nie zastosują się do nowych wymogów, mogą zostać ukarane grzywnami i innymi karami.

Interesują Cię moje treści?

Zapisz się na mój newsletter, z którego dowiesz się więcej na temat digital marketingu, analityki internetowej i analizy danych!