507330551
Facebook
Twitter
LinkedIn

Jak obliczyć ROAS? Wzór na ROAS w kampaniach znając marżę brutto

ROAS, czyli zwrot z wydatków na reklamę, jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności kampanii reklamowych. Pozwala on określić, ile przychodu generuje każda wydana złotówka na reklamę. Znając ROAS, możemy podejmować świadome decyzje o tym, jak przeznaczać budżet reklamowy. Jeśli ROAS jest wysoki, oznacza to, że kampania jest efektywna i przynosi nam zyski. Niski ROAS natomiast sygnalizuje, że kampania wymaga poprawy. W tym artykule wyjaśnię, czym jest ROAS i jak go obliczyć. Przedstawię również wzór na ROAS w kampaniach znając marżę brutto.
Jak obliczyć ROAS? Wzór na ROAS w kampaniach znając marżę brutto

Spis treści

Co to jest ROAS?

ROAS, czyli zwrot z inwestycji reklamowej, to wskaźnik, który mierzy, ile przychodu generuje każdy wydany złoty na reklamę. ROAS jest wyrażany w procentach. Na przykład ROAS na poziomie 100% oznacza, że każdy wydany złoty na reklamę generuje jeden złoty przychodu. ROAS jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności kampanii reklamowych. Pozwala on określić, czy kampania jest opłacalna. Wysoki ROAS oznacza, że kampania jest efektywna i przynosi zyski. Niski ROAS natomiast sygnalizuje, że kampania wymaga poprawy.

Docelowy ROAS to wartość, do której dążysz w swoich kampaniach reklamowych. Określenie docelowego ROAS-u jest ważne, ponieważ pozwala Ci na podejmowanie świadomych decyzji o tym, jak przeznaczać budżet reklamowy. Jeśli Twój docelowy ROAS jest wysoki, oznacza to, że chcesz osiągać wysoki zwrot z wydatków ponoszonych na reklamę. Jeśli Twój docelowy ROAS jest niski, oznacza to, że jesteś gotowy na generowanie niższego zwrotu z wydatków przeznaczanych na reklamę. W reklamach produktów docelowy ROAS powinien być ustalany w oparciu o marżę brutto.

Marża brutto to różnica między ceną sprzedaży produktu a kosztem jego wytworzenia. Jeśli marża brutto jest wysoka, możesz sobie pozwolić na niższy docelowy ROAS. Jeśli marża brutto jest niska, musisz ustalić wyższy docelowy ROAS, aby pokryć koszty wytworzenia produktu i uzyskać zysk.

Dlaczego warto obliczać ROAS?

Znając ROAS, możemy podejmować świadome decyzje o tym, jak przeznaczać budżet reklamowy.

Oto kilka powodów, dla których warto obliczać ROAS:

 • Ocena efektywności kampanii

ROAS pozwala nam określić, czy kampania jest opłacalna. Jeśli ROAS jest wysoki, oznacza to, że kampania jest efektywna i przynosi zyski. Niski ROAS natomiast sygnalizuje, że kampania wymaga poprawy. Pamiętajmy jednak także o tym, aby porównywać osiągany ROAS do docelowego ROASu (tzw. tROASu), ponieważ może się okazać, że pomimo wysokiego zwrotu z wydatków na reklamę, nie osiągamy minimalnego założonego poziomu tROAS, co może wiązać się ze stratą. 

 • Określenie docelowego minimalnego ROAS-u (tzw. tROASu)

Określenie docelowego ROAS-u jest ważne, ponieważ pozwala nam na podejmowanie świadomych decyzji o tym, jak przeznaczać budżet reklamowy. Znając swój docelowy ROAS wiemy, jak działać i optymalizować swoje kampanie, aby osiągać jak najlepsze efekty. Na podstawie docelowego zwrotu z wydatków na reklamę jesteśmy w stanie określać, czy zarabiamy na produktach uwzględniając koszty reklamy oraz naszą marżę brutto.

 • Porównanie kampanii

ROAS pozwala nam porównywać różne kampanie reklamowe. Dzięki temu możemy określić, która kampania jest bardziej efektywna i przynosi większe przychody.

 • Optymalizacja kampanii

ROAS pozwala nam identyfikować obszary, w których kampania może być zoptymalizowana. Na przykład, jeśli ROAS jest niski, może to oznaczać, że kampania jest wyświetlana nieodpowiednim osobom lub że reklamy nie są wystarczająco przekonujące.

Wzór na ROAS w kampaniach znając przychody

Podstawowy wzór ROAS to: Przychody (całkowity dochód z reklam) / Koszt (łączne wydatki na reklamy) = ROAS (w systemach reklamowych bardzo często rubryka występuje także jako Wartość konwersji / koszt)

Wzór na docelowy minimalny ROAS w kampaniach znając marżę brutto

ROAS na podstawie marży brutto, formuła dla minimalnego ROAS przedstawia się następująco: 100% / marża (w procentach) = ROAS

ROAS przy znanej marży brutto w praktyce

Załóżmy, że Twój sklep internetowy ma produkty od 3 producentów:

 • producent A – marża brutto 20%
 • producent B – marża brutto 25%
 • producent C – marża brutto 10%

Jeśli znamy marżę brutto, to jesteśmy w stanie wyliczyć ROAS od poziomu, którego zarabiamy i w tym przypadku dla poszczególnych producentów będzie to:

 • producent A – minimalny ROAS = 5
 • producent B – minimalny ROAS = 4
 • producent C – minimalny ROAS = 10

Do jakich to wniosków nas prowadzi?

 • producent A – każda zainwestowana złotówka powinna generować przynajmniej 5-krotny obrót. Jeśli z każdej 1zł przychodzi powyżej 5zł, to jest to zysk, jeśli jest to mniej, to jest to strata;
 • producent B – każda zainwestowana złotówka powinna generować przynajmniej 4-krotny obrót. Jeśli z każdej 1zł przychodzi powyżej 4zł, to jest to zysk, jeśli jest to mniej, to jest to strata;
 • producent C – każda zainwestowana złotówka powinna generować przynajmniej 10-krotny obrót. Jeśli z każdej 1zł przychodzi powyżej 10zł, to jest to zysk, jeśli jest to mniej, to jest to strata.

Interesują Cię moje treści?

Zapisz się na mój newsletter, z którego dowiesz się więcej na temat digital marketingu, analityki internetowej i analizy danych!